Wskaznik oznacza objetosc obudowana budynku przypadajaca na 1 m2 powierzchni mieszkalnej w mieszkaniach budynku (sekcji)

Wskaźnik oznacza objętość obudowaną budynku przypadającą na 1 m2 powierzchni mieszkalnej w mieszkaniach budynku (sekcji). Wskaźnik K2 według terminologii radzieckiej. 6. 2. Przykłady analiz 6. 2. 1. Budynek 52T-D/12p Jako pierwszy przykład zanalizujemy typowy budynek Miasto projektu ZOR 5T-D/12p. Łącznie budynek zawiera 36 pokojów + 18 kuchen, razem 54 izb w 18 mieszkaniach. Przeprowadzona analiza pozwala już na wyciągnięcie pewnych wniosków metodologicznych co do dopuszczalności proponowanej poprzednio analizy sekcji zamiast analizy całości budynku. W tym celu porównamy obliczone wielkości wskaźników dla całości budynku, sekcji czystej oraz sekcji sprowadzonej (tak będziemy dla skrótu nazywali sekcję, której kubatura została powiększona o przypadającą proporcjonalnie na nią część kubatury piwnic i poddasza). Otóż na pierwszy rzut oka widzimy, że nie ma jakichkolwiek różnic w wielkościach wskaźników K3, K 3, ilości osób na izbę, K1, składu izbowego oraz Ko. Zajmiemy się wobec tego wskaźnikami, w których wielkościach różnice występują. W wielkości wskaźnika K4 (przeciętna kubatura na jednego mieszkańca) występuje poważne obniżenie wielkości w obliczeniu dla sekcji czystej, jest całkowicie zrozumiałe, jeżeli zważyć, że staje się zbędne zwiększenie spowodowane kubaturą VI kondygnacjach niemieszkalnych. [więcej w: stal st3s, watek militarny, budogram ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram stal st3s watek militarny