Wnioski z analiz Niezmiernie wymowne jest zestawienie obliczonych wskazników typowego budynku mieszkalnego 5,2T-D/12p z przypadkowo wybranym projektem radzieckiej sekcji typowej

Wnioski z analiz Niezmiernie wymowne jest zestawienie obliczonych wskaźników typowego budynku mieszkalnego 5,2T-D/12p z przypadkowo wybranym projektem radzieckiej sekcji typowej. Zestawienie wykazuje, wielkość wskaźników projektu 52T-D/12p nie różni się od przeciętnych danych dla całości projektów typowych wykonywanych przez Miasto projekt ZOR. Z tego powodu uwagi dotyczące tego projektu, jako reprezentanta całej grupy projektów odnoszą się w równym stopniu do całości. Na wstępie porównania należy przypomnieć, ze liczby zaludnienia przyjęto z braku danych źródłowych przez analogię z odpowiednimi kategoriami mieszkań według projektu instrukcji polskiej. Obliczone na tej podstawie wielkości wskaźnika K3 dowodzą jednak, że nie popełniono przy tym poważniejszego błędu, gdyż otrzymano przeciętną wielkość 7,6 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę, co jest bliskie przyjętej w radzieckiej praktyce normie około 7 m2 powierzchni mieszkalnej na osob ę. Z porównania wskaźników wynika, że pozornie korzystniejsza średnia przeciętna wielkość izby (93,6 m2 wobec 99,5 m2 w sekcji radzieckiej) w niczym nie świadczy o lepszych walorach ekonomicznych czy – użytkowych projektu. Ciekawą okolicznością jest to, że wskaźniki projektu radzieckiego nieomal dokładnie odpowiadają zaleceniom projektu instrukcji polskiej, od której natomiast wszystkie projekty polskie różnią się wyłącznie w sensie niekorzystnym. A przecież właśnie te projekty powstały na podstawie instrukcji. Różnice te ujawniają się szczególnie w wartościach wskaźnika K, (65% w sekcji radzieckiej wobec 0,5% w projekcie polskim) oraz w kubaturze na 1 mieszkańca, która jedynie w sekcji radzieckiej odpowiada wielkości przyjmowanej u nas w planowaniu, a nie osiąganej w projektowaniu również korzystniejsza wielkość wskaźnika K2 projektu radzieckiego (7,7 wobec 8,98) świadczy o tym, że projektanci radzieccy pomimo dodatkowego elementu, kt rym są 2 dźwigi, potrafili lepiej gospodarować kubaturą budynku niż autorzy naszego typowego projektu. [patrz też: mój ekstra dom, agilis cattus, centrobud tarczyn ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus centrobud tarczyn mój ekstra dom