wneka jadalniana lub alkowa sypialna

Szczególnie starannie opracowane jest wyposażenie kuchni również przeważnie w formie zestawionego jako całość bloku co pozwala na zmniejszenie powierzchni kuchni bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jej użytkowości. Wobec uzyskanej oszczędności na powierzchni pomocniczej zwiększona nieco powierzchnia przedpokoju nie może zaważyć na bilansie powierzchniowym, a przy zaprojektowaniu przedpokoju i przejść zwraca uwagę ich celowy i jasny podział na sień z wieszakiem, właściwy foremny przedpokój oraz wydzielone przejście do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych (tzw. śluza), w którym znajdują się celowo rozmieszczone wbudowane szafy o wymiarze znormalizowanym. Większa głębokość traktów niż stosowana u nas oraz dotychczas ciągle nie stosowany u nas układ 3 wielotraktowy w dużym stopniu polepszają wskaźniki ekonomiczne zabudowy na co wskazuje bardzo korzystny wskaźnik długości frontu w odniesieniu do m powierzchni mieszkalnej oraz walory eksploata cyjne mieszkań. Nie zmniejsza się przy tym użytkowość mieszkań; gdyż radzieccy projektanci słusznie nie unikają w razie potrzeby jednostronnego układu mieszkań oraz funkcjonalnie właściwie umieszczonych pokojów przechodnich. Wewnętrzna część głębokich pomieszczeń jest również nieraz wykorzystywana jako kuchnia z oświetleniem pośrednim, wnęka jadalniana lub alkowa sypialna. Wszystkie te rozwiązania nie budzą zastrzeżeń przy dobrze funkcjonującym systemie wentylacji wzbudzonej, który jest z reguły stosowany w wielokondygnacjowym budownictwie radzieckim. Poza wymienionymi zaletami układ wielotraktowy lub o głębokich traktach bardzo ułatwia projektowanie pomieszczeń usługowych (sklepów, przedszkoli itd. ) w dolnych kondygnacjach budynków. [podobne: mój extradom, agilis cattus, stal st3s ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus mój extradom stal st3s