W miare, jak wznosimy sie w góre, cisnienie atmosferyczne maleje

W zależności od tego, jakie ciśnienie przyjmujemy równe zeru, rozróżniamy: ciśnienie bezwzględne, czyli absolutne, mierzone względem doskonałej, nadciśnienie, stanowiące nadwyżkę ciśnienia bezwzględnego ponad ciśnienie barometryczne próżni podciśnienie; stanowiące różnicę między ciśnieniem barometrycznym a ciśnieniem bezwzględnym Ciśnienie atmosferyczne normalne równa się ciśnieniu, jakie na podstawę wywiera słup rtęci o wysokości 760 mm i temperaturze O oC. Wielkość ta stanowi jednostkę ciśnienia, zwaną atmosferą fizyczną PB = 1 A tm = 1,033 kG/cm2 Wysokość ciśnienia odpowiadająca 1 atmosferze fizycznej i wyrażona w metrach słupa wody o temperaturze 4 Oc PB= 1,033 kG/cm2= 10 33 m Iwn 0,001 kG/cm3 {wn oznacza ciężar właściwy wody w warunkach normalnych (PB = = 1 Atm, t = 4 OC). W miarę, jak wznosimy się w górę, ciśnienie atmosferyczne maleje. 2. [hasła pokrewne: budogram, plastometr, centrobud tarczyn ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram centrobud tarczyn plastometr