Narodowy plan gospodarczy

Dlatego też dla pomyślnego rozwoju naszej gospodarki narodowej i pełnego wykonania planów produkcyjnych przez poszczególne działy i gałęzie gospodarki musi być stworzony najpierw jeden wspólny plan dla całego państwa. W. planie tym ustala się na okres wieloletni zakres i kierunek zadań. Planowanie w naszym państwie obejmuje następujące rodzaje planów: l. Narodowy plan gospodarczy wieloletni, wspólny dla całego państwa, opracowany przez najwyższy czynnik planowania -Komisję Planowania. Continue reading „Narodowy plan gospodarczy”

Zlecenie robocze

Zlecenie robocze, którego wzór podaje się obok, zawiera na pierwszej stronie opis i ilość robót do wykonania oraz wynagrodzenie akordowe lub godzinowe za te roboty. Najważniejsze pozycje tej części zlecenia są następujące: pozycja 1 – nazwa i numer budowy; 2 – miejsce i rodzaj robót; 3 – nr. zlecenia roboczego z zaznaczeniem, czy dotyczy ono robót akordowych czy dniówkowych, przy czym niepotrzebne na,leży skreślić. W pozycji tej podaje się również nazwisko kierownika zespołu lub brygadzisty; 6 – liczba porządkowa tzw. księgi obmiaru, w której oblicza się ilości faktycznie wykonanych robót. Continue reading „Zlecenie robocze”

Przeplywy cieczy przez przewody

Przepływy cieczy przez przewody Prostoosiowe przewody zamknięte o przekroju kołowym występują w stacjach pomp, jako odcinki przewodów ssawnego i tłocznego, łączącego pompę ze zbiornikiem górnym lub siecią wodociągową. Wysokość strat hyd1aUilicznych w prostoosiowym przewodzie o kołowym ,przekroju określa formuła H. Darcyego gdzie: c oznacza średnią prędkość przepływu w przewodzie o średnicy d I i długości l, a A bezwymiarowy współczynnik oporu liniowego, zależny od liczby Reynoldsa Re i chropowatości względnej przewodu. l. Przepływy cieczy przez prostoosiowe przewody określający zależność średniej prędkości przepływu v od promienia hydraulicznego Rh przewodu i spadku hydraulicznego J. Continue reading „Przeplywy cieczy przez przewody”

Dluta sluza do rozkruszania róznych twardych pokladów

Po całkowitym podniesieniu przewodu wiertniczego do najwyższego położenia za pomocą wahacza lub dźwigarki, wiertacz nagle pokręca żerdzie za pomocą klucza (chomąta), wskutek czego zwalnia klin z górnego wycięcia, tak że dłuto z obciążnikiem spada na dno odwiertu. Dłuta służą do rozkruszania różnych twardych pokładów, są więc do tego celu odpowiednio ukształtowane. Na przykład dłuto płaskie służy do wierceń udarowych w warstwach miękkich; dłuta ekscentryczne, podobnie jak i płaskie, są stosowane do wiercenia udarowego suchego, dłuto zaś płuczkowe – do wierceń udarowych. Do rozbijania większych głazów w odwiercie i odsuwania na bok mniejszych stosowane są dłuta piramidalne. Po nagromadzeniu się okruchów przewierconych skał zmniejsza się skuteczność działania dłuta lub świdra, wobec czego narzędzia te należy wyciągnąć w celu usunięcia urobku. Continue reading „Dluta sluza do rozkruszania róznych twardych pokladów”

Ze swiata architektury – USGBC i AIA ogłaszają drugą konferencję Architecture for Humanity Sustainability Design Fellow

Amerykańska Rada ds.
Budownictwa Ekologicznego (USGBC) i Amerykański Instytut Architektów (AIA) ogłaszają Burtland Granvil, AIA, LEED AP jako nową Architekturę dla Humanity Sustainability Design Fellow.
Po sukcesie pierwszego pracownika Sustainability Design Fellow, Stacey McMahan, AIA, LEED AP, Granvil będzie pracował bezpośrednio ze społecznością haitańską w centrum odbudowy architektury dla ludzkości z siedzibą w Port-au-Prince.
.
Trzęsienie ziemi nie miało tak wielu żyć, jak to miało miejsce w przypadku niskiej jakości konstrukcji. Continue reading „Ze swiata architektury – USGBC i AIA ogłaszają drugą konferencję Architecture for Humanity Sustainability Design Fellow”

Architektura: TEDx Danubia: Dzieci rewolucji przemysłowej / Rachel Armstrong

W tej rozmowie sponsorowanej przez TEDx, Rachel Armstrong – współreżyser AVATAR (Advanced Virtual and Technological Architectural Research) w architekturze i biologii syntetycznej w Bartlett School of Architecture, University College London (UCL).
mówi o niebezpiecznym związku, jaki rozwinęliśmy z maszynami od czasu rewolucji przemysłowej i sposobów, w jakie możemy przełamać ten nawyk.
Wraz z jej badaniami na temat.
Żywych materiałów.
i. Continue reading „Architektura: TEDx Danubia: Dzieci rewolucji przemysłowej / Rachel Armstrong”

Architektura 21szego wieku : Steven Ehrlich, FAIA zdobywa nagrodę Maybeck Award 2011

Bill Timmerman Od rezydencji po architekturę publiczną i instytucjonalną, Stevena Ehrlicha, FAIA stworzyła szereg charakterystycznych budynków, dzięki którym zyskał uznanie wśród kolegów i Rady AIA w Kalifornii, która przyznała mu nagrodę Maybeck 2011.
Według AIACC ta nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie projektowania architektonicznego wyrażone w pracy wykonanej przez indywidualnego architekta w trakcie długiej kariery zawodowej ..
Honor nagrody Maybeck nie jest przyznawany co roku.
Ostatni odbiorca był w 2007 roku.
Charakteryzuje się nagrodą Lifetime Achievement Award i Firm Award, uznając indywidualny wkład w praktykę architektury. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Steven Ehrlich, FAIA zdobywa nagrodę Maybeck Award 2011”