OKRESLENIE, KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWALNOSCI POMP

OKREŚLENIE, KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWALNOŚCI POMP Pod względem energetycznym pompy – jako maszyny bierne – stanowią niejako odwrócenie silników wodnych, przy czym pompom tłokowym odpowiadają silniki wodne tłokowe, a pompom wirowym – reakcyjne turbiny wodne . Układ złożony z przewodu ssawnego, pompy i przewodu tłocznego nazywamy układem pompowym lub instalacją pompową. Podstawowym elementarni układu pompowego umożliwiającymi jego działanie są: 1) rura ssawna Rs, 2) króciec ssawny (wlotowy) K. , przez który ciecz wpływa do wnętrza pompy, 3) kadłub (korpus) K, w którym znajdują się wszystkie elementy czynne; wywierające wpływ na przebieg zjawisk hydrodynamicznych przy przepływie cieczy przez pompę, 4) organ roboczy, przekazujący cieczy energię mechaniczną, pobieraną z obcego źródła za pośrednictwem wału; w pompach wyporowych jest nim: tłok T, nurnik N lub wirnik W, w pompach rotodynamicznych – wirnik W, 5) króciec tłoczny (wylotowy) Kt,. przez który woda wypływa z pompy, 6) rura tłoczna Rt. Continue reading „OKRESLENIE, KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWALNOSCI POMP”

W zaleznosci od napedu pompy dzielimy na

W zależności od napędu pompy dzielimy na: a) pompy o napędzie ręcznym (pompy ręczne], Do tej grupy zaliczamy ręczne, pompy studzienne (dźwigniowe, wahaczowe i korbowe), pompy skrzydełkowe do paliw płynnych i ręczne pompy na wysokie ciśnienia; b) pompy Ol napędzie mechanicznym, które dzielimy na: – pompy stanowiące odrębne maszyny bierne, napędzane przez silnik, – pompy tworzące z silnikiem jedną nierozdzielną całość konstrukcyjną. Do napędu pomp służą silniki wodne, parowe, spalinowe, a najczęściej elektryczne. 4. W zależności od rodzaju cieczy pompowanej konstrukcja i materiały użyte do wyrobu części stykających się z cieczą w większym lub mniejszym stopniu odbiegają od rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów używanych w pompach do wody zimnej. Dlatego też rodzaj, stan i stopień zanieczyszczenia cieczy pompowanej również mogą stano- wić kryteria podziału pomp. Continue reading „W zaleznosci od napedu pompy dzielimy na”

Do tego celu stosuje sie lyzki wiertnicze

Do tego celu stosuje się łyżki wiertnicze. Łyżka z zaworem klapowym, tzw. szlamówka, służy także do bezpośredniego wiercenia w piaskach i kurzawkach. Do skręcania i rozkręcania żerdzi wiertniczych, obracania żerdzi i rur wiertniczych, opuszczania rur i żerdzi, jak również obcinania i wciskania rur służą klucze oraz inne narzędzia. 4. Continue reading „Do tego celu stosuje sie lyzki wiertnicze”

napelnia sie woda pionowa czesc lewara

Powtarzając te czynności, najpierw napełnia się wodą pionową część lewara na odcinku , a następnie pozostałe odcinki między studniami i odgałęzienia opuszczone do studzien. Kolejność napełniania wodą odcinków lewara można regulować zasuwami przy studniach. Napełnianie kończy się wówczas, kiedy powietrze nie wydostaje się z rury i woda w leju nie opada. Lewar można napełnić wodą z przewodu tłocznego, łącząc rurką przewód z lewarem poniżej najwyższego kolana, lecz powyżej zasuwy. Po napełnieniu odcinka powolny dopływ wody do lewara usuwa z niego powietrze i wypełnia go woda. Continue reading „napelnia sie woda pionowa czesc lewara”

Badanie sposobu uzytkowania mieszkan przy okreslonej ilosci mieszkanców

Badanie sposobu użytkowania mieszkań przy określonej ilości mieszkańców. Analiza wskaźnikowa powinna być przeprowadzana jednocześnie dla wszystkich mieszkań objętych jedną sekcją, gdyż nieraz pewne odchylenia od wskaźników kontrolnych są uzależnione od elementów znajdujących się poza obrębem samego mieszkania. Tak np. zbyt mała powierzchnia użytkowa w jednym z mieszkań sekcji może być spowodowana przebiegiem szybu dźwigowego, i wobec tego może nie występować w innych mieszkaniach. Przy porównywaniu mieszkań typowych Miasto projektu -ZOR zwraca uwagę niezmierna różnorodność, a czasami nawet przypadkowość wymiarów analogicznych pomieszczeń. Continue reading „Badanie sposobu uzytkowania mieszkan przy okreslonej ilosci mieszkanców”

Do takich pomieszczen naleza przede wszystkim sklepy, warsztaty rzemieslnicze itd

Do takich pomieszczeń należą przede wszystkim sklepy, warsztaty rzemieślnicze itd. oraz wbudowane lokale usługowe, jak np. przedszkola, świetlice, lokale żywienia zbiorowego. Jest rzeczą oczywistą, że pierwszy rodzaj pomieszczeń niemieszkalnych powinien być zawsze objęty analizą budynku mieszkalnego, gdyż wzajemny stosunek powierzchni i kubatur mieszkalnych i niemieszkalnych świadczy o walorach ekonomicznych projektu. Jeżeli natomiast chodzi o grupę drugą, to objęcie tych pomieszczeń łączną analizą spowodowałoby zupełnie przypadkowy układ wskaźników i uniemożliwiłoby porównanie rozmaitych budynków. Continue reading „Do takich pomieszczen naleza przede wszystkim sklepy, warsztaty rzemieslnicze itd”

Wnioski z analiz Niezmiernie wymowne jest zestawienie obliczonych wskazników typowego budynku mieszkalnego 5,2T-D/12p z przypadkowo wybranym projektem radzieckiej sekcji typowej

Wnioski z analiz Niezmiernie wymowne jest zestawienie obliczonych wskaźników typowego budynku mieszkalnego 5,2T-D/12p z przypadkowo wybranym projektem radzieckiej sekcji typowej. Zestawienie wykazuje, wielkość wskaźników projektu 52T-D/12p nie różni się od przeciętnych danych dla całości projektów typowych wykonywanych przez Miasto projekt ZOR. Z tego powodu uwagi dotyczące tego projektu, jako reprezentanta całej grupy projektów odnoszą się w równym stopniu do całości. Na wstępie porównania należy przypomnieć, ze liczby zaludnienia przyjęto z braku danych źródłowych przez analogię z odpowiednimi kategoriami mieszkań według projektu instrukcji polskiej. Obliczone na tej podstawie wielkości wskaźnika K3 dowodzą jednak, że nie popełniono przy tym poważniejszego błędu, gdyż otrzymano przeciętną wielkość 7,6 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę, co jest bliskie przyjętej w radzieckiej praktyce normie około 7 m2 powierzchni mieszkalnej na osob ę. Continue reading „Wnioski z analiz Niezmiernie wymowne jest zestawienie obliczonych wskazników typowego budynku mieszkalnego 5,2T-D/12p z przypadkowo wybranym projektem radzieckiej sekcji typowej”

Budownictwo wczoraj i dzis : AD Round Up: Centra kultury Część VIII

W ośmiu wybranych wcześniej centrach kulturalnych mamy 5 niesamowitych projektów z początku 2011 roku.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Edcouch-Elsa ISD Fine Arts Center / Kell Mu.
Oz Architekci Budynek ten wyewoluował ze znaczących publicznych rozmów ze studentami, rodzicami, nauczycielami i działaczami społecznymi, współpracując z historykami, kuratorami, folklorystami, artystami i architektami, aby wyobrazić sobie miejsce spotkań społeczności.
Jako pierwszy ważny budynek obywatelski ufundowany od ponad trzydziestu lat, centrum sztuk pięknych musiało przekazać dziedzictwo kulturowe, nadzieje i aspiracje (czytaj dalej.) Arthur Rimbaud Media Library and Cultural Center / Dacbert Cochet Chapellier Architects Arthur Rimbaud Media Biblioteka i centrum kultury powstało w kontekście programu miejskiego odnowienia Anthony ego. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : AD Round Up: Centra kultury Część VIII”

Nowoczesna architektura : Kimball Art Center / Will Bruder + PARTNERZY

Dzięki uprzejmości Will Bruder and Partners Propozycja projektu Kimball Art Center autorstwa Willa Bruder + PARTNERS koncentruje się na naturze wystawy.
w kontekście historii.
Przywołując kolorowe prehistoryczne petroglify i piktogramy.
kanionów Utah wraz z obfitością formalnie ekspresyjnej wiktoriańskiej architektury, propozycja nabiera roli ekspresji i edukacji poprzez kolor i rzemiosło.
Ta wrażliwość na historię i propozycję ekspozycji jest natychmiast zrozumiana za pomocą ścian elewacji ulic Main i Heber. Continue reading „Nowoczesna architektura : Kimball Art Center / Will Bruder + PARTNERZY”