Rozpatrujac dwa dowolne przekroje

Rozpatrując dwa dowolne przekroje 1 i 2 jednej i tej samej strugi, równanie D. Bernoullieqo możemy napisać w postaci Z1 + Pl+ = Zz + P2+E Równanie D. Bernouitieqo można również stosować do strug o wymiarach skończonych, płynących przez nieruchome przewody prostoosiowe lub przewody bardzo łagodnie zakrzywione. Ciągłość ruchu w strudze o zmiennym przekroju przepływowym będzie zachowana, jeżeli w przekroju przewężenia F2 ciśnienie P2 będzie > większe od ciśnienia parowania cieczy P2= PI + c~ – c:+ Z1 _ Z2 > Pv 2. Twierdzenie D. Bernoulliego dla ruchu względnego cieczy W ustalonym ruchu względnym cieczy, odbywającym się w jednorodnym polu ciężkości i rozpatrywanym względem wirnika obracającego się ze stałą prędkością kątową wo, suma wysokości położenia, wysokości ciśnienia i wysokości prędkości, pomniejszona o wysokość potrzebną do wprowadzenia cieczy w ruch obrotowy jest wielkością stałą dla jednej i tej samej strugi 3. Energia cieczy zawierającej unosiny Pompy, zarówno wyporowe, jak i wirowe, są częstokroć stosowane do podnoszenia cieczy zawierającej unosiny, czyli części stałe unoszone przez ciecz. [więcej w: centrobud tarczyn, agilis cattus forum słoneczne, agilis cattus forum ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum centrobud tarczyn mój extradom