Róznica ta bedzie tym znaczniejsza, im nizszy jest badany budynek

Różnica ta będzie tym znaczniejsza, im niższy jest badany budynek. Natomiast korekta kubatury przeprowadzona w obliczeniu dla sekcji sprowadzonej wy klucza tę różnicę całkowicie. Podobnie przedstawia się sprawa w przypadku wskaźników K 2 i K2, gdzie również wielkości obliczone dla sekcji czystej są pozornie znacznie korzystniejsze, gdzie natomiast wskaźniki sekcji sprowadzonej w niczym nie różnią się od wielkości obliczonych dla całego budynku. To samo dotyczy wreszcie wskaźnika przeciętnej kubatury izby brutto. Natomiast we wskaźnikach określających udział części konstrukcyjnych w globalnej powierzchni lub kubaturze występują nieznaczne różnice w stosunku do wartości obliczonych dla budynku zarówno w obliczeniu dla sekcji czystej, jak też sprowadzonej. Można więc stąd wyciągnąć wniosek, że operowanie sekcją sprowadzoną jest metodą prawidłową dla wszystkich wskaźników o znaczeniu podstawowym, zaś dla wskaźników konstrukcji daje p rzy normalnych konstrukcjach podziemia wielkości dostatecznie zbliżone, aby umożliwić orientacyjną ocenę. Metoda sekcji czystej natomiast daje wyniki dokładne tylko dla wskaźników, w skład, których nie wchodzi kubatura. Za to bezsporną korzyścią tej metody jest fakt, że umożliwia ona porównywanie sekcji bez względu na specyfikę budynku, w którym sekcja się znajduje. Po tej dygresji metodologicznej możemy powrócić do oceny uzyskanych danych analitycznych. [patrz też: agilis cattus forum, ogniwo biecz, polmar tykocin ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum ogniwo biecz polmar tykocin