Projektanci wykorzystali górna granice powierzchni uzytkowej danej kategorii, lecz czynili to zawsze zwiekszajac nadmiernie powierzchnie pomocnicza, lecz nie mieszkalna

Projektanci wykorzystali górną granicę powierzchni użytkowej danej kategorii, lecz czynili to zawsze zwiększając nadmiernie powierzchnię pomocniczą, lecz nie mieszkalną. Wskazuje na to również badanie wielkości wskaźnika x. Wskaźnik Kl w zależności od kategorii mieszkania prowadzeniu dalszych studiów wskaźniki kontrolne będą musiały ulec korekcie (np. dla kategorii V, gdzie przebieg dolnej granicy wykazuje wyraźne załamanie), jednak pomimo to wydaje się, że w projektach nie uczyniono dostatecznego wysiłku, by podnieść ekonomiczne walory rzutów. Oczywiście analiza wskaźnikowa nie ma na celu zastąpienia analizy prawidłowości funkcjonalnej rzutu, która jest jej niezbędnym uzupełnieniem. Analiza prawidłowości rzutu pod względem funkcjonalnym nie jest przedmiotem naszych rozważań i dlatego wyliczymy tylko poszczególne elementy, które się na nią składają: 1. Badanie funkcjonalnego powiązania pomieszczeń mieszkania. Całkowicie znormalizowan e są węzły sanitarne w 2 – 3 odmianach w zależności od wielkości mieszkań, co umożliwia ich produkcję fabryczną i dostawę na budowę, jako elementu gotowego do montażu. 2. Badanie przebiegu i długości dróg przebywanych przy użytkowaniu mieszkań (przykład podano pod 5. 1. 3. posługując się metodą opracowaną przez Al. Kleina). 3. Badanie ustawności pokoju i powierzchni zajętej przez sprzęty i wolnej. [podobne: nomi elblag, watek militarny, polmar z tykocina ]

Powiązane tematy z artykułem: nomi elblag polmar z tykocina watek militarny