Porównanie pozostalych wskazników uwydatnia dalsze walory projektu radzieckiego, jak mniejszy odsetek powierzchni i kubatury zajetej przez czesci konstrukcyjne budynku, wieksza smuklosc konstrukcji itd

Porównanie pozostałych wskaźników uwydatnia dalsze walory projektu radzieckiego, jak mniejszy odsetek powierzchni i kubatury zajętej przez części konstrukcyjne budynku, większą smukłość konstrukcji itd. Rzecz jasna, że przyjęta przez nas wysokość 8 kondygnacji nieco poprawia niektóre wskaźniki w stosunku do 4 kondygnacji projektu polskiego. Jednak porównanie wskaźników dla sekcji czystej zmniejsza znaczenie tego czynnika i ujawnia także tutaj w równym stopniu wyższość projektu radzieckiego. Wnioski płynące z tych porównań dla naszej praktyki projektowania są oczywiste i w zasadzie pokrywają się z wnioskami podanymi już w związku z analizą projektów mieszkań (5. 2. ). Trzeba jeszcze raz z całym naciskiem stwierdzić, że kontynuacja obecnej praktyki projektowania tradycyjnych dwutraktów w konstrukcji ceglanej i bez skutecznych pociągnięć normalizacyjnych nie pozwoli już na osiągnięcie lepszych wyników architektonicznych i ekonomicznych, niż zostały one osiągnięte w dotychczasowych projektach. Należy więc ten etap prac zamknąć i zamiast studiowania dalszych odmian dwutraktu w konstrukcji ceglanej poszukiwać rozwiązań nowych pod względem układu architektonicznego i zasady konstrukcyjnej. [więcej w: budogram, centrobud tarczyn, struktonit ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram centrobud tarczyn struktonit