Pompy

Pompy 1. Pompa i układ pompowy Pompami nazywamy maszyny, służące do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na poziom wyższy lub też do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym; działanie ich opiera się na wytwarzaniu różnicy ciśnień pomiędzy stroną ssawną i stroną tłoczną ruchomego organu roboczego (tłoka, wirnika) pompy. Pompa stanowi maszynę bierną (roboczą), która przenosi energię mechaniczną pobieraną z jakiegokolwiek zewnętrznego źródła energii na ciecz przez nią przepływającą; pompa powoduje zatem wzrost energii przepływającej przez nią cieczy . Energia cieczy u wylotu z pompy zużywa się na podniesienie cieczy i pokonanie oporów hydraulicznych w przewodzie tłocznym. [więcej w: pressbeton, struktonit, mój ekstra dom ]

Powiązane tematy z artykułem: mój ekstra dom pressbeton struktonit