PODSTAWY TEORII PODOBIENSTWA MECHANICZNEGO

PODSTAWY TEORII PODOBIEŃSTWA MECHANICZNEGO 1. Warunki podobieństwa mechanicznego Teoria podobieństwa mechanicznego określa warunki, które muszą być spełnione, aby dwa zjawiska mechaniczne były do siebie podobne. Prawdopodobieństwo zjawisk mechanicznych zachodzi, gdy są jednocześnie spełnione trzy warunki podobieństwa: 19) warunek podobieństwa geometrycznego, 20) warunek podobieństwa kinematycznego, 21) warunek podobieństwa dynamicznego, czyli warunek podobieństwa sił występujących w porównywanych zjawiskach. Warunek podobieństwa geometrycznego jest spełniony, gdy jeden z dwu porównywanych ustrojów (np. maszyn lub budowli) jest wiernym geometrycznym zmniejszeniem lub powiększeniem drugiego ustroju. Warunek podobieństwa, kinematycznego zachodzi, gdy stosunek prędkości i przyśpieszeń w odpowiednich punktach obu porównywanych pól prądu jest wielkością stałą. [podobne: agilis cattus forum, agilis cattus forum elewacyjne, agilis cattus forum fotowoltaiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum piec gazowy jednofunkcyjny plastometr