PODSTAWOWE WIADOMOSCI Z MECHANIKI CIECZY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z MECHANIKI CIECZY Należy jasno zdawać sobie sprawę Z tego, iż cząstki stałe unoszone przez płynące ciecze mogą ani pochłaniać, ani gromadzić, ani przenosić energii ciśnienia zawartej w cieczy, a energia kinetyczna unosin nie może być zamieniona w energię ciśnienia. Z twierdzenia tego wypływają niezwykle ważne wnioski dotyczące pompowania mieszanin cieczy ciałami stałymi. Przy pompowaniu mieszaniny powiększa się jedynie energia kinetyczna cząstek stałych unoszonych przez ciecz kosztem energii zawartej w płynącej cieczy. Energia ruchu cząstek stałych nie może być zamieniona na energię ciśnienia, lecz ulega rozproszeniu. Dlatego też: energia mieszaniny jest mniejsza od energii samej (tj. bez cząstek stałych) cieczy o tej samej objętości co mieszanina. Transport cząstek stałych w cieczy powoduje dodatkowe straty wywołane tarciem cząstek cieczy G powierzchnie ciał stałych, poruszających się z pewnym opóźnieniem w stosunku do otaczających je cząstek cieczy. Straty te wzrastają w miarę zwiększania się zawartości cząstek stałych w cieczy; jednocześnie maleje sprawność pompy. 4. [więcej w: nomi elblag, struktonit, mój extradom ]

Powiązane tematy z artykułem: mój extradom nomi elblag struktonit