Plan tygodniowo-dobowy

Plan tygodniowo-dobowy powinien być opracowywany przez kierownictwo budowy przy udziale majstrów i kierowników poszczególnych zespołów, którzy są najbardziej zorientowani w możliwościach produkcyjnych załogi oraz w rodzaju i wielkości stojących do wykonania w następnym tygodniu robót budowlanych, W planie tygodniowo-dobowym ustalone są zadania dla poszczególnych zespołów bądź brygad na cały tydzień z rozbiciem na zadania dzienne. Plan zadań dziennych na cały tydzień wręczany jest każdemu kierownikowi zespołu lub brygady na jeden dzień przed przystępowaniem do tych robót, aby kierownik mógł sobie przemyśleć najwłaściwszy sposób zorganizowania pracy. Plan tygodniowo-dobowy ma podstawowe znaczenie dla bieżącego wykonania produkcji, gdyż każdego dnia można na podstawie sprawdzenia ilości wykonanych robót stwierdzić, czy zadania dzienne zostały wykonane, czy też nie. [przypisy: brama garażowa rolowana, struktonit, nomi elblag ]

Powiązane tematy z artykułem: brama garażowa rolowana nomi elblag struktonit