obliczenia liczby godzin sprowadzonych do najnizszej kategorii robotnika

Najważniejsze pozycje tej części zlecenia roboczego są następujące: pozycja 23 – nazwisko i imię członków zespołu lub brygady; pozycja 24 – kategoria zaszeregowania wg Układu zbiorowego pracy w budownictwie z marca 1958 r i stawka wynagrodzenia za godzinę w poszczególnych dniach; 26 – łączna liczba godzin przepracowanych przez każdego z członków zespołu lub brygady; 27 – stawka godzinnego wynagrodzenia przy pracy akordowej i tzw. współczynnik kwalifikacyjny potrzebny dla obliczenia liczby godzin sprowadzonych do najniższej kategorii robotnika zatrudnionego w zespole. Współczynnik ten oblicza się dzieląc stawkę akordową każdego z członków zespołu przez stawkę akordową robotnika o najniższej kategorii zaszeregowania; liczba godzin sprowadzonych do kategorii najniżej zaszeregowanego członka zespołu, otrzymana z przemnożenia poz. 2,6 przez poz. 27; 29 – zarobek akordowy poszczególnych członków zespołu 30, 31, 32 i 33 – wypełniana jest w przypadku zlecenia dniówkowego i pracy poza godzinami służbowymi; 34 – dodatek 200/0 dla brygadzisty obliczony w stosunku do jego zarobku z poz. 29; 37 zarobek brutto każdego z członków zespołu lub brygady. Każde zlecenie musi być zaopatrzone w numer ścisłego zarachowania (np. Nr 12), nazwę budowy, podpis technika pomiaru i kierownika robót. Poza tym ważne jest określenie okresu czasu, jaki obejmuje zlecenie . [hasła pokrewne: agilis cattus forum ogrodzeniowe, agilis cattus forum elewacyjne, agilis cattus forum ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania plastometr