Narodowy plan gospodarczy

Dlatego też dla pomyślnego rozwoju naszej gospodarki narodowej i pełnego wykonania planów produkcyjnych przez poszczególne działy i gałęzie gospodarki musi być stworzony najpierw jeden wspólny plan dla całego państwa. W. planie tym ustala się na okres wieloletni zakres i kierunek zadań. Planowanie w naszym państwie obejmuje następujące rodzaje planów: l. Narodowy plan gospodarczy wieloletni, wspólny dla całego państwa, opracowany przez najwyższy czynnik planowania -Komisję Planowania. 2. Plan roczny bieżący, określający na podstawie wytycznych narodowego planu gospodarczego zadania dla poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej (resortów, ministerstw). 3. Plany kwartalne obejmujące realizację zadań rocznych w rozbiciu na okresy kwartalne. 4. [przypisy: polimerobeton, watek militarny, piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania polimerobeton watek militarny