Miara histerezy jest powierzchnia zawarta pomiedzy krzywa sprezania a krzywa rozprezania

Miarą histerezy jest powierzchnia zawarta pomiędzy krzywą sprężania a krzywą rozprężania. Różnice występujące we własnościach mieszanek kauczuku naturalnego są spowodowane głównie użyciem różnych typów sadzy. Sadze aktywne, o bardzo drobnych cząsteczkach, zwiększają wytrzymałość gumy na rozciąganie, zmniejszają jednak jej sprężystość. Miękkie gatunki sadzy, o większych cząsteczkach , nie mają dużego wpływu na sprężystość gumy, lecz z drugiej strony nie zwiększ ją jej wytrzymałości na rozciąganie. Poszczególne typy sadzy stosuje się w zależności od tego, jakiego rodzaju produkt pragniemy otrzymać . Plastyczność kauczuków Syntetycznych. Plastyczność jest podstawową własnością wszystkich kauczuków syntetycznych. Ponieważ odgrywa ona bardzo dużą rolę podczas ich przerobu, dlatego muszą istnieć metody pozwalające na jej szybkie określanie. Za granicą stosowany jest do tego celu plastometr Mooneya; plastyczność określa się również za pomocą tzw. liczby Defo. Obecnie plastometr Mooneya znajduje coraz szersze zastosowanie do określania plastyczności kauczuków syntetycznych. Przyrząd wskazuje wielkość momentu obrotowego, potrzebnego do obracania ze stałą szybkością rotoru tkwiącego w badanej próbce materiału, utrzymywanego w stałe i temperaturze. Zmiana plastyczności materiału powstaje wskutek działania na próbkę sił ścinających, podobnych do sił. działających na materiał podczas jego walcowania. Odczyt po 4 minutach przy określonej temperaturze jest miarą lepkości. [hasła pokrewne: agilis cattus , centrobud tarczyn , pressbeton ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus centrobud tarczyn pressbeton