LEWAROWE UJECIE WODY ZE STUDZIEN

LEWAROWE UJĘCIE WODY ZE STUDZIEN a. Zasady działania lewaru Gdy wydajność jednej studni wierconej jest niewystarczająca, a warstwa wodonośna jest obfita i czynne zwierciadło wody znajduje się nie głębiej niż 12 m od powierzchni terenu, wówczas buduje się kilka studzien wierconych. Studnie te można dołączyć, podobnie jak studnie kopane, przewodami lewarowymi do studni zbiorczej, skąd pompami czerpie się wodę za pomocą przewodów ssawnych. Cztery studnie zasilające, ze studnią zbiorczą pośrodku, z dnem opuszczonym 10m poniżej rury lewarowej. Lewar układa się nad zwierciadłem wody gruntowej, z małym wzniesieniem w. kierunku studni zbiorczej, i opuszcza się do studni zbiorczej jak najgłębiej , na końcu zaś zaopatruje w zasuwę. [więcej w: piec gazowy jednofunkcyjny, piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, budogram ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram piec gazowy jednofunkcyjny piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania