Jako wielkosci takie nalezaloby zaproponowac powierzchnie mieszkalna na jednego mieszkanca (wskaznik Ks) oraz dla celów obliczen pomocniczych wskazniki Ki i K2

Jako wielkości takie należałoby zaproponować powierzchnię mieszkalną na jednego mieszkańca (wskaźnik Ks) oraz dla celów obliczeń pomocniczych wskaźniki Ki i K2. Wówczas podstawowy wskaźnik urbanistyczny intensywność zabudowy miałby charakter stały, niezależny od takich lub innych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych. Definicja intensywności zabudowy (nazwiemy ją w skrócie i. ) brzmiałaby: jest to stosunek sumy powierzchni mieszkalnej w mieszkaniach wszystkich kondygnacji do ogólnej powierzchni bloku mieszkaniowego: Proponowane zmiany metody analizy urbanistycznej miałyby znaczenie głębsze niż czysto formalno-terminologiczne. Bowiem przez oparcie tabel TNU – szczególnie tabel strefowania – na podstawie trwalszej, jaką jest norma powierzchni mieszkalnej, uzyska się bodziec mobilizujący projektowanie w kierunku znajdowania ekonomiczniejszych rozwiązań j ponadto uniknie się konieczności zmian wszystkich tabel TNU w miarę postępu proj ektowania architektonicznego. [podobne: pressbeton, plastometr, mrówka wadowice ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wadowice plastometr pressbeton