Energia plynacej cieczy

Cząstki stałe znajdujące się w cieczy nie mogą więc ani pochłaniać, ani gromadzić, ani przenosić energii ciśnienia zawartej w cieczy 3. Energia płynącej cieczy 1. Twierdzenie D. Bernoulliego dla ruchu bezwzględnego cieczy Energia całkowita E cząstki cieczy poruszającej się w polu ciężkości jest sumą energii położenia Ep, energii ciśnienia E; i energii kinetycznej (energii ruchu) Ek I E=Ep+Ec+Ek przy czym energia położenia Ep=rzV energia ciśnienia Ec=pV energia kinetyczna E =r-V Dzieląc równanie E=rzV+pV+r- V przez ciężar cząstki cieczy yV, otrzymamy energię całkowitą odniesioną do 1 kG cieczy gdzie: z – wysokość położenia (wysokość wzniesienia ponad dowolnie przyjęty poziom porównawczy) w m, p – ciśnienie w rozpatrywanym punkcie cieczy w kG/m2, c – średnia prędkość przepływu w misek, y – ciężar właściwy cieczy w kG/m3 Wielkość E. nazywamy wysokością ciśnienia, ~ – wysokością prędkości, a H – wysokością hydrauliczną lub rozporządzalną w rozpatrywanym punkcie cieczy. Równanie jest analityczną postacią twierdzenia D. Bernouuieqo: W ruchu ustalonym cieczy doskonałej, odbywającym się w jednorodnym- polu ciężkości, suma wysokości położenia, wysokości ciśnienia i wysokości prędkości jest w każdym punkcie jednej i tej samej strugi stała. [patrz też: piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, brama garażowa rolowana, centrobud tarczyn ]

Powiązane tematy z artykułem: brama garażowa rolowana centrobud tarczyn piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania