Do takich pomieszczen naleza przede wszystkim sklepy, warsztaty rzemieslnicze itd

Do takich pomieszczeń należą przede wszystkim sklepy, warsztaty rzemieślnicze itd. oraz wbudowane lokale usługowe, jak np. przedszkola, świetlice, lokale żywienia zbiorowego. Jest rzeczą oczywistą, że pierwszy rodzaj pomieszczeń niemieszkalnych powinien być zawsze objęty analizą budynku mieszkalnego, gdyż wzajemny stosunek powierzchni i kubatur mieszkalnych i niemieszkalnych świadczy o walorach ekonomicznych projektu. Jeżeli natomiast chodzi o grupę drugą, to objęcie tych pomieszczeń łączną analizą spowodowałoby zupełnie przypadkowy układ wskaźników i uniemożliwiłoby porównanie rozmaitych budynków. Bo jeżeli np. zechcielibyśmy porównać przeciętną kubaturę izb w budynku mieszczącym w przyziemiu i na piętrze przedszkole z wielkością izby w budynku czysto mieszkalnym, to porównanie takie byłoby bezużyteczne ze względu na znaczny odsetek kubatury przedszkola przypadający na kubaturę izby mieszkalnej w pierwszym budynku. Stąd wniosek, ż e z analizy przeprowadzonej dla celów porównawczych należy wyłączyć tę część budynku, która nie jest związana z bezpośrednimi potrzebami mieszkańców domu. W analizie projektów typowych, która powinna być główną dziedziną zastosowania przedstawionej tutaj metody, posuniemy się jeszcze o krok dalej uważając zgodnie z praktyką radziecką sekcję, a nie budynek za podstawę typizacji w budownictwie mieszkaniowym zajmiemy się przede wszystkim analizą sekcji, czyli inaczej mówiąc tej części kondygnacji budynku mieszkalnego, która jest obsługiwana wspólną komunikacją pionową, tj. klatką schodową i dźwigiem. Pamiętać oczywiście należy, że jeśli wskaźniki obliczone dla sekcji mają być zgodne ze wskaźnikami obliczonymi dla całego domu, to do Kubatur i powierzchni sekcji należy doliczyć proporcjonalną część kubatur i powierzchni pomieszczeń użytkowych oraz części konstrukcji, które obciążają bilans powierzchni wszystkich kondygn acji mieszkalnych. [patrz też: agilis cattus forum, mój ekstra dom, tartak olczyk ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum mój ekstra dom tartak olczyk