Badanie sposobu uzytkowania mieszkan przy okreslonej ilosci mieszkanców

Badanie sposobu użytkowania mieszkań przy określonej ilości mieszkańców. Analiza wskaźnikowa powinna być przeprowadzana jednocześnie dla wszystkich mieszkań objętych jedną sekcją, gdyż nieraz pewne odchylenia od wskaźników kontrolnych są uzależnione od elementów znajdujących się poza obrębem samego mieszkania. Tak np. zbyt mała powierzchnia użytkowa w jednym z mieszkań sekcji może być spowodowana przebiegiem szybu dźwigowego, i wobec tego może nie występować w innych mieszkaniach. Przy porównywaniu mieszkań typowych Miasto projektu -ZOR zwraca uwagę niezmierna różnorodność, a czasami nawet przypadkowość wymiarów analogicznych pomieszczeń. Tak np. w trzech badanych mieszkaniach kategorii III łazienka ma wymiar 3,34 m2, 3,70 m2 i 3,10 m2, a wielkość pokoju sypialnego waha się od 9,75 poprzez 10,51 do 14,84 m2. Kuchnia w mieszkaniu kategorii I przeznaczonym dla 2 osób ma 7,17 m2, zaś w mieszkaniu kategorii IV (5 osób) tylko 5,96 m2. Dlate go szczególnie pouczające jest porównanie z radziecką metodą projektowania, którą reprezentują 2 dowolnie wybrane przykłady (5. 1. 11. i 5. 1. 12. ). Podstawową cechą tych projektów jest ich oparcie o siatkę znormalizowanych wymiarów osiowych w długości i głębokości budynku, co jedynie pozwala na ujednolicenie poszczególnych elementów budowy. Przez odpowiednio staranne określenie wymiarów osiowych są one dostosowane do wszystkich wymagań projektowania mieszkaniowego, pomimo że ich ilość została zredukowana do zaledwie kilku (w danym przykładzie 360 i 680). [patrz też: mój ekstra dom, agilis cattus forum, ogniwo biecz ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum mój ekstra dom ogniwo biecz