Badania przeprowadzone na modelach

Jej głównymi dziedzinami zastosowań są: budownictwo maszyn i urządzeń wodnych, okrętownictwo, lotnictwo i budownictwo wodne. W szczególności wskutek dążenia do zwiększenia mocy maszyn przeprowadzanie badań prototypów (typów pierwotnych) i badań odbiorczych dużych jednostek motorycznych byłoby bardzo kosztowne, a w wielu wypadkach przekraczałoby możliwości nawet największych laboratoriów. Badania przeprowadzone na modelach, stanowiących najczęściej zmniejszenie maszyny lub urządzenia naturalnej wielkości, umożliwiają określenie własności wszystkich maszyn lub urządzeń stanowiących geometryczne powiększenie lub pomniejszenie maszyny, lub urządzenia przyjętego za prototyp. Badania modelowe umożliwiają również projektowanie olbrzymich budowli wodnych (np. zapór dolinowych, jazów itp. ), które są powiększeniem urządzenia modelowego sprawdzonego uprzednio w warunkach laboratoryjnych, dzięki czemu osiąga się maksymalne wyzyskanie rozporządzalnej energii i unika się kosztownych przeróbek. 2. [patrz też: piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, pressbeton, centrobud tarczyn ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud tarczyn piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania pressbeton