ANALIZA PROJEKTÓW DOMÓW MIESZKALNYCH

ANALIZA PROJEKTÓW DOMÓW MIESZKALNYCH Następnym szczeblem analizy, po analizie rzutów mieszkań, jest badanie cech techniczno-ekonomicznych zespołu mieszkań objętego budynkiem. Przy analizie całego budynku mieszkalnego zajmujemy się wielkością tych wskaźników, które świadczą o stopniu wykorzystania kubatury budynku do celów mieszkalnych oraz ustalenia tych cech, które mają istotny wpływ na strukturę całości bloku zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z tymi założeniami wyliczymy wskaźniki i dane, które powinny być przedmiotem analizy budynku mieszkalnego. 6. l. Zakres analizy projektów domów mieszkalnych Do przeprowadzenia analizy potrzebne są przede wszystkim dane o poszczególnych mieszkaniach znajdujących się w budynku, tzn. ich ilość, skład izbowy, bilans powierzchniowy oraz wskaźniki techniczno-ekonomiczne obliczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 5. Następnie niezbędne są dane o ogólnej kubaturze budynku, kubaturze części konstrukc yjnych oraz o powierzchni i kubaturze pomieszczeń użytkowych położonych poza samymi mieszkaniami. Wśród tych danych należy rozróżnić pomieszczenia związane bezpośrednio z potrzebami mieszkańców domu (np. pralnie, komórki piwniczne itd. ), pomieszczenia komunikacyjne (klatki schodowe i korytarze) oraz wreszcie pomieszczenia użytkowe przekraczające swoim zakresem bezpośrednie potrzeby mieszkańców domu. [podobne: pressbeton, centrobud tarczyn, agilis cattus forum ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum centrobud tarczyn pressbeton