ANALIZA PLANOW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

ANALIZA PLANOW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ. Po omówieniu planów mieszkań i następnie projektów sekcji budynków kolejnym szczeblem analizy jest badanie ekonomicznych walorów planów zabudowy terenów mieszkaniowych zespołami budynków mieszkalnych lub innych. Zakres niniejszej pracy kończy się na omówieniu metod analizy budynku i pozostawia badanie planów zabudowy nauce urbanistycznej ograniczając się do dostarczania dostatecznie wyczerpujących danych o samych budynkach: Badanie planów zabudowy opiera się o opracowaną i stale stosowaną metodę, ta wskaźników kontrolnych dostarcza w tym zakresie Tymczasowy Normatyw Urbanistyczny wprowadzony w życie zarządzeniem Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z 20 czerwca 1951 r. Dziedzina ta stanowi jednak pogranicze między naszym przedmiotem zainteresowania a urbanistyką i wymaga komentarza. Tymczasowy Normatyw Urbanistyczny wiąże dane techniczne budynków z danymi odnośnie do zabudowy terenu poprzez następujące pojęc ia: 1. Gęstość zabudowy jest to stosunek kubatury budynków do ogólnej powierzchni bloku budowlanego lub działki. Gęstość zabudowy mierzy się więc w ms/ha. 2. Intensywność zabudowy jest to stosunek sumy powierzchni brutto wszystkich kondygnacji do ogólnej powierzchni bloku mieszkaniowego. [przypisy: polmar z tykocina, struktonit, piec gazowy jednofunkcyjny ]

Powiązane tematy z artykułem: piec gazowy jednofunkcyjny polmar z tykocina struktonit