ANALIZA KOSZTÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

ANALIZA KOSZTÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO . 1. Uwagi ogólne Rozdział omawiający analizę kosztów budownictwa mieszkaniowego w ramach pracy poświęconej zagadnieniu standardu budownictwa mieszkaniowego nie może w żadnym wypadku pretendować do wyczerpania tej niezmiernie obszernej tematyki ani nawet do wyliczenia głównych elementów analizy kosztów. Będą to raczej uwagi omawiające dość jednostronnie wybrane zagadnienia z dziedziny analizy kosztów w ujęciu inwestora, a nie producenta. Pominiemy, więc całkowicie sprawę kształtowania się kosztów własnych produkcji budowlanej i zajmiemy się wyłącznie tą częścią analizy kosztów, która bezpośrednio wiąże sie z metodą wyznaczania standardu mieszkaniowego. W gospodarce socjalistycznej plan budownictwa mieszkaniowego powstaje, jako zespolenie zakwalifikowanych potrzeb mieszkaniowych oraz istniejących ekonomicznych możliwości inwestycyjnych. W bilansie tym występują po jednej stronie potrzeby mieszkan iowe pracowników nowopowstających lub rozbudowywanych zakładów produkcyjnych i usługowych, potrzeby mieszkań zastępczych, potrzeby wynikłe z amortyzacji dawnych mieszkań oraz wreszcie z przyrostu naturalnego. Wszystkie te potrzeby są wyrażone w ilościach osób, którym należy dostarczyć mieszkania. [więcej w: pressbeton, plastometr, budogram ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram plastometr pressbeton