Wspólzawodnictwo i racjonalizatorstwo W budownictwie

Współzawodnictwo i racjonalizatorstwo W budownictwie socjalistycznym ważnym czynnikiem postępu technicznego i wzrostu wydajności pracy jest współzawodnictwo i racjonalizatorstwo. Współzawodnictwo powstaje i trwa dzięki inicjatywie samych robotników – członków załogi budowlanej. Podstawą do podjęcia współzawodnictwa jest regulamin opracowany przez komisję wyłonioną na zebraniu spośród członków załogi. P6 przyjęciu przez aktyw związkowy regulaminu współzawodnictwa zostaje wybrana druga komisja, która zbiera od robotników zgłoszenia do współzawodnictwa. Współzawodnictwo może być indywidualne i zespołowe. Współzawodnictwem indywidualnym nazywamy taki rodzaj współzawodnictwa, w którym współzawodniczy kilku pojedynczych członków załogi. Np. dwóch tynkarzy pracujących indywidualnie podejmuje między sobą współzawodnictwo, który z nich osiągnie większe przekroczenie normy w okresie jednego tygodnia lub miesiąca. [przypisy: agilis cattus forum, tartak olczyk, agilis cattus ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus agilis cattus forum tartak olczyk