usprawnienia racjonalizatorskie

We współzawodnictwie zespołowym biorą udział całe zespoły lub brygady. Przedmiotem współzawodnictwa może być różny: np. wydajność, jakość wykonania robót, oszczędność materiału itp. Także czas trwania współzawodnictwa maże być różny, w zależności od warunków regulaminu: a więc może być współzawodnictwo krótkoterminowe, np. z okazji święta narodowego, lub długoterminowe, trwające miesiąc i dłużej. Nad przebiegiem współzawodnictwa czuwa wspomniana już komisja współzawodnictwa, która sprawdza osiągnięte wyniki i na jej podstawie ustala zwycięzców. W walce o pierwszeństwo we współzawodnictwie rodzą się pomysły i usprawnienia racjonalizatorskie. Każdy z biorących udział we współzawodnictwie stara się jak najbardziej usprawnić swoją pracę, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. [więcej w: budogram, pressbeton, polmar z tykocina ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram polmar z tykocina pressbeton