Produkty gumowe prawie zawsze zawieraja dodatki innych materialów

Czysty kauczuk oraz substancję, którą nazywa się gumą nienapełnioną rozumiejąc przez to określenie połączenie kauczuku z siarką, spotyka się bardzo rzadko. Produkty gumowe prawie zawsze zawierają dodatki innych materiałów. Powód wprowadzenia tych dodatków jest zupełnie jasny. Wpływają one na polepszenie jakości produktu, ułatwiają procesy przerobu lub zmniejszają koszty produkcji artykułów gumowych. Ze znaczenia tych domieszek zdawano sobie sprawę już w początkach rozwoju przemysłu gumowego. Początkowo do mieszaniny kauczuku z siarką dodawano wszystkie dostępne materiały i badano ich wpływ na wulkanizację. Stwierdzono, że wiele z nich wywierało bardzo dodatni wpływ na wulkanizację, jak np. wapno, tlenek ołowiu, tlenek magnezowy lub cynkowy. Powodowały one nie tylko skrócenie czasu wulkanizacji kauczuku; lecz również polepszenie własności wulkanizatu. Niektóre z nich wprawdzie nie zmieniły ani własności fizycznych produktu, ani czasu wulkanizacji, ale nadawały im lepszy wygląd oraz odpowiednią konsystencje. Prawie sto lat temu Goodyear oraz Hancock stosowali do kauczuku dodatki talku, tlenku magnezowego, chromu, bieli ołowianej, glejty ołowianej, cynobru oraz asfaltu. [więcej w: kolektory słoneczne , cena płyty warstwowej , posadzki żywiczne ]

Dodatki standardowe

Dodatki standardowe. Chcąc osiągnąć jeden czy kilka z podanych powyżej celów próbowano. stosować jako dodatki do kauczuku wszystkie dostępne materiały; większość z nich nie dała jednak pożądanych wyników, niektóre jednak znalazły szerokie zastosowanie i w chwili obecnej możemy je traktować jako dodatki standardowe. W największych ilościach stosowane są materiały służące jako tzw. napełniacze. Są to przeważnie materiały bardzo tanie, których użycie w wielu wypadkach zależy od ceny kauczuku. Jeżeli cena kauczuku jest wysoka, stosuje się większe ilości tanich materiałów napełniających, aby w ten sposób obniżyć cenę wyrobów; jeżeli zaś kauczuk jest tani, cena napełniacza przestaje odgrywać większą rol f i stosuje się mniejsze jego ilości, aby podwyższyć jakość wyrobów. O ilości więc stosowanego dodatku decydują w dużym stopniu względy handlowe, jednak tylko do pewnego stopnia. [hasła pokrewne: kolektory słoneczne , cena płyty warstwowej , posadzki żywiczne ]