Projektanci wykorzystali górna granice powierzchni uzytkowej danej kategorii, lecz czynili to zawsze zwiekszajac nadmiernie powierzchnie pomocnicza, lecz nie mieszkalna

Projektanci wykorzystali górną granicę powierzchni użytkowej danej kategorii, lecz czynili to zawsze zwiększając nadmiernie powierzchnię pomocniczą, lecz nie mieszkalną. Wskazuje na to również badanie wielkości wskaźnika x. Wskaźnik Kl w zależności od kategorii mieszkania prowadzeniu dalszych studiów wskaźniki kontrolne będą musiały ulec korekcie (np. dla kategorii V, gdzie przebieg dolnej granicy wykazuje wyraźne załamanie), jednak pomimo to wydaje się, że w projektach nie uczyniono dostatecznego wysiłku, by podnieść ekonomiczne walory rzutów. Oczywiście analiza wskaźnikowa nie ma na celu zastąpienia analizy prawidłowości funkcjonalnej rzutu, która jest jej niezbędnym uzupełnieniem. Continue reading „Projektanci wykorzystali górna granice powierzchni uzytkowej danej kategorii, lecz czynili to zawsze zwiekszajac nadmiernie powierzchnie pomocnicza, lecz nie mieszkalna”

ANALIZA PLANOW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

ANALIZA PLANOW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ. Po omówieniu planów mieszkań i następnie projektów sekcji budynków kolejnym szczeblem analizy jest badanie ekonomicznych walorów planów zabudowy terenów mieszkaniowych zespołami budynków mieszkalnych lub innych. Zakres niniejszej pracy kończy się na omówieniu metod analizy budynku i pozostawia badanie planów zabudowy nauce urbanistycznej ograniczając się do dostarczania dostatecznie wyczerpujących danych o samych budynkach: Badanie planów zabudowy opiera się o opracowaną i stale stosowaną metodę, ta wskaźników kontrolnych dostarcza w tym zakresie Tymczasowy Normatyw Urbanistyczny wprowadzony w życie zarządzeniem Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z 20 czerwca 1951 r. Dziedzina ta stanowi jednak pogranicze między naszym przedmiotem zainteresowania a urbanistyką i wymaga komentarza. Tymczasowy Normatyw Urbanistyczny wiąże dane techniczne budynków z danymi odnośnie do zabudowy terenu poprzez następujące pojęc ia: 1. Continue reading „ANALIZA PLANOW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”

Przejscie na tzw. standard perspektywiczny jako zjawisko obejmujace wszystkie kategorie mieszkan równomiernie jest nieosiagalne

Przejście na tzw. standard perspektywiczny jako zjawisko obejmujące wszystkie kategorie mieszkań równomiernie jest nieosiągalne. W zależności od istniejącej w danym zespole budynków mieszkalnych struktury mieszkań rezultaty tzw. rozluźnienia będą rozmaite. Jeżeli zespół budynków zawiera dominującą ilość mieszkań dużych, to zachodząca zmiana może być minimalna, przy przewadze natomiast mieszkań średnich i małych może ona znacznie podwyższyć normę jednostkową. Continue reading „Przejscie na tzw. standard perspektywiczny jako zjawisko obejmujace wszystkie kategorie mieszkan równomiernie jest nieosiagalne”

Budownictwo wczoraj i dzis : AD Round Up: Centra kultury Część VIII

W ośmiu wybranych wcześniej centrach kulturalnych mamy 5 niesamowitych projektów z początku 2011 roku.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Edcouch-Elsa ISD Fine Arts Center / Kell Mu.
Oz Architekci Budynek ten wyewoluował ze znaczących publicznych rozmów ze studentami, rodzicami, nauczycielami i działaczami społecznymi, współpracując z historykami, kuratorami, folklorystami, artystami i architektami, aby wyobrazić sobie miejsce spotkań społeczności.
Jako pierwszy ważny budynek obywatelski ufundowany od ponad trzydziestu lat, centrum sztuk pięknych musiało przekazać dziedzictwo kulturowe, nadzieje i aspiracje (czytaj dalej.) Arthur Rimbaud Media Library and Cultural Center / Dacbert Cochet Chapellier Architects Arthur Rimbaud Media Biblioteka i centrum kultury powstało w kontekście programu miejskiego odnowienia Anthony ego. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : AD Round Up: Centra kultury Część VIII”

Magazyn architektoniczny : CO / FXFOWLE ogłasza wspólne przedsięwzięcie

Palomar Medical Center West (PMCW), autor: CO Architects – Renderowanie dzięki uprzejmości CO Architekci Firma CO Architekci z siedzibą w Nowym Jorku i na Florydzie, FXFOWLE, ogłosiła powstanie spółki joint venture o nazwie CO / FXFOWLE.
Powstały pod koniec grudnia obie firmy rozpoczną prawdziwą współpracę.
ze wszystkimi ich usługami projektowymi.
Podczas gdy każda firma będzie nadal utrzymywać swoją indywidualną tożsamość i działalność, będą wspólnie realizować nowe projekty, co pozwoli im poszerzyć zasięg geograficzny i ekspertyzy.
Siły FXFOWLE leżą w projektach urbanistycznych, infrastrukturalnych, komercyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, a firma CO Architekci ma duże doświadczenie w zakresie opieki zdrowotnej, nauki i technologii, edukacji medycznej i typologii obywatelskiej. Continue reading „Magazyn architektoniczny : CO / FXFOWLE ogłasza wspólne przedsięwzięcie”

Nowoczesna architektura : Stacja 20 Wniosek / Peter Ruge Architekten

Propozycja Metro Station 20 Petera Ruge a Architekten na linii metra w Sofii, Bułgaria działa jako główne połączenie metra między centrum Sofii i lotniskiem, a także centrum dużego planu przebudowy komercyjnej.
Ich projekt ma na celu stworzenie jasnych ścieżek, tworzenie aktywnych połączeń i harmonizację architektury i krajobrazu.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Struktura liniowa miejsc jest inspirowana wzorem i skalą sąsiadujących bloków mieszkalnych o dużej gęstości w dzielnicy mieszkaniowej Drużba. Continue reading „Nowoczesna architektura : Stacja 20 Wniosek / Peter Ruge Architekten”

Nowoczesna architektura : Kimball Art Center / Will Bruder + PARTNERZY

Dzięki uprzejmości Will Bruder and Partners Propozycja projektu Kimball Art Center autorstwa Willa Bruder + PARTNERS koncentruje się na naturze wystawy.
w kontekście historii.
Przywołując kolorowe prehistoryczne petroglify i piktogramy.
kanionów Utah wraz z obfitością formalnie ekspresyjnej wiktoriańskiej architektury, propozycja nabiera roli ekspresji i edukacji poprzez kolor i rzemiosło.
Ta wrażliwość na historię i propozycję ekspozycji jest natychmiast zrozumiana za pomocą ścian elewacji ulic Main i Heber. Continue reading „Nowoczesna architektura : Kimball Art Center / Will Bruder + PARTNERZY”

Kącik architekta – Aktualizacja: National Mall Phase Three / Weiss / Manfredi + OLIN

Jak już wcześniej udostępniliśmy na AD, Washington DC.
S National Mall.
Najczęściej odwiedzany park narodowy w Ameryce, z ponad 25 milionami odwiedzających rocznie, przechodzi całkowitą renowację.
Projekt o wartości 700 milionów dolarów będzie pierwszym poważniejszym renowacją od ponad 35 lat i skupi się na trzech lokalizacjach Mall: Union Square, teatrze Sylvan na Washington Monument Grounds i Constitution Gardens.
Podczas intensywnego, trzyczęściowego konkursu, jury najpierw oceniło dziesiątki portfeli, aby wybrać do ośmiu projektantów na stronę; przeprowadził wywiady zespołu, aby zawęzić projektantów witryny do pięciu; i wreszcie, podczas Fazy trzeciej, jury zorganizuje konkurs na projekt dla każdej witryny. Continue reading „Kącik architekta – Aktualizacja: National Mall Phase Three / Weiss / Manfredi + OLIN”

Ze swiata architektury – Wystawa „007_Urban_Songline” / Allard van Hoorn

Dzięki uprzejmości V & A Pochodzenie Songlines można przypisać australijskim rodzimym systemom nawigacji i pielęgnacji terenu uzyskanym poprzez mapowanie przestrzeni poprzez tworzenie muzyki opartej na topografii terenu.
W przypadku 007_Urban_Songline artysta, Allard van Hoorn, tworzy serię Dreaming Tracks, wykorzystując zmieniającą się morfologię fasady Storefront i dźwięki, które wyłaniają się z miejskiego kontekstu dźwiękowego galerii.
Wystawa jest pierwszą indywidualną wystawą artysty w Nowym Jorku, która odbędzie się w witrynie Storefront for Art and Architecture od 18 stycznia do 18 lutego.
Więcej informacji na temat wystawy po przerwie.
Instalacja składa się z przeplatanej sieci strun w fasadzie i przestrzeni galerii, które przekształcają galerię w interaktywny, responsywny instrument muzyczny. Continue reading „Ze swiata architektury – Wystawa „007_Urban_Songline” / Allard van Hoorn”