SPORZADZANIE MIESZANEK KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO

SPORZĄDZANIE MIESZANEK KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO Zastosowanie mieszanek kauczuku. Obecny stan przemysłu gumowego jest wynikiem doświadczeń zdobytych w ciągu całego stulecia. Przemysł ten dysponuje dużą ilością mechanicznych urządzeń oraz wyszkolonym personelem. Podany poniżej opis metod stosowanych w technologii. kauczuku jest tylko wstępem do bardziej szczegółowego omówienia tych zagadnień przy technologii kauczuków syntetycznych. Przerób prawie każdego typu kauczuku syntetycznego wymaga pewnych odchyleń od metod stosowanych w technologii kauczuku naturalnego. Wszystkie te zmiany będą omówione przy poszczególnych typach kauczuku syntetycznego. Należy zdać sobie sprawę, że z praktycznego punktu widzenia chemiczne i fizyczne własności czystego kauczuku lub jego związku z samą tylko siarką nie mają zbyt dużego znaczenia. W praktyce zarówno kauczuk naturalny, jak i kauczuk syntetyczny stosujemy przeważnie w postaci mieszanek z różnymi materiałami. Z tego więc powodu największe znaczenie mają własności tych mieszanek. [patrz też: zabezpieczenie okien przed włamaniem , wełna mineralna na poddasze , zamknięta komora spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: wełna mineralna na poddasze zabezpieczenie okien przed włamaniem zamknięta komora spalania