Sluszne i celowe jest wreszcie usytuowanie kuchen, które prawie zawsze sa projektowane w sasiedztwie drzwi wejsciowych

Słuszne i celowe jest wreszcie usytuowanie kuchen, które prawie zawsze są projektowane w sąsiedztwie drzwi wejściowych. Wyliczone tutaj cechy stały się podstawą umożliwiającą uprzemysłowienie w szerokim zakresie radzieckiego budownictwa mieszkaniowego i całkowite oderwanie się od tradycyjnych metod budownictwa ceglanego, pod którego znakiem stoją wyraźnie nasze projekty typowe. Niewątpliwie radziecka metoda wymaga od projektującego znacznie większej dyscypliny, a czasami też ograniczenia swej pomysłowości, jeżeli pomysłowość ta powoduje odchylenie od ustalonych siatek wymiarowych. Poza tym traktuje ona słusznie jako bazę wyjściową i główny przedmiot studiów typową sekcję, a nie całość budynku mieszkalnego. Powracając do znaczenia wskaźnikowej metody badania planów mieszkań należy na końcu sformułować postulat, by metoda ta nie była przez projektujących traktowana wyłącznie jako narzędzie weryfikacji gotowych projektów, lecz stanowi ła wytyczną projektowania od chwili przystąpienia do pracy nad nowym projektem. Będzie to oczywiście pewnym ograniczeniem swobody twórczej, ale z drugiej strony uchroni przed koniecznością wymuszonego i sztucznego dociągania gotowego projektu do wskaźników normatywnych. Zdajemy sobie bowiem dobrze sprawę, że wobec wielkości zadań stojących przed budownictwem mieszkaniowym w okresie Planu 6-letniego nie będą one wykonane bez pełnego przezwyciężenia indywidualnych metod projektowania i wykonawstwa i bez przejścia na socjalistyczne uprzemysłowienie budownictwa. [patrz też: agilis cattus, mój extradom, brama garażowa rolowana ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus brama garażowa rolowana mój extradom