Pomiar.

Pomiar. Po podniesieniu górnej części statora, w celu zmniejszenia przylegania kauczuku, powierzchnię tarczy rotora oraz wewnętrzną powierzchnię statora pokrywa się roztworem mydła. Następnie komorę wypełnia się próbką badanego kauczuku umieszczając jeden jej kawałek pod rotorem, drugi zaś nad rotorem. Po umieszczeniu próbki kauczuku komorę zamyka się i dociska za pomocą dźwigni; nurniki wchodzące do komory wytwarzają odpowiednie ciśnienie. Po zamknięciu plastometru kauczuk ogrzewa się, a następnie uruchamia się rotor. Z chwilą uruchomienia rotora siły ścinające wywierają na rotor przeciwnie skierowany moment oporu, działający na wał ślimaka w kierunku poziomym. Pod działaniem tej siły następuje odchylenie sprężyny, które jest rejestrowane na mikrometrze. Wychylenia mikrometru są miarą plastyczności kauczuku. W ciągu pierwszych 2 lub 3 sekund mikrometr wykazuje maksymalne wychylenie, po czym zaczyna opadać. Jeżeli w kauczuku znajdują się duże ilości powietrza, mikrometr wykazuje początkowo minimum do chwili gdy nurniki nie ścisną masy kauczuku, po czym wychylenia mikrometru wzrastają asymptotycznie aż do osiągnięcia stałej wartości. W obu jednak wypadkach po upływie około jednej minuty od chwili włączenia motoru otrzymuje się stałą wartość. Ten odczyt jest proporcjonalny do lepkości kauczuku i nazywany jest lepkością przy ścinaniu, Zalety i wady plastometru Mooneya. [więcej w: agilis cattus forum , agilis cattus forum słoneczne , agilis cattus forum szklane do kuchni ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum brama garażowa rolowana mój extradom