Plastometr Mooneyat

Plastometr Mooneyat. Plastometr ten jest przyrządem dość skomplikowanym. Podstawową częścią tego aparatu jest stator, składający się z dwóch jednakowych części oraz rotora w postaci tarczy, znajdującego się wewnątrz komory statora. Obie części statora tworzą zamkniętą cylindryczną komorę, w której umocowany jest pionowo rotor, osadzony na trzpieniu; na górnej powierzchni i rotora umieszczony jest bolec wchodzący w górną cześć statora, trzpień zaś osadzony jest w tulejce, co zapewnia rotorowi położenie pionowe. Badaną próbkę kauczuku umieszcza się w komorze statora pod ciśnieniem, tak że wypełnia ona całkowicie wnętrze komory i otacza rotor ze. wszystkich stron. Ciśnienie uzyskuje się za pomocą dwóch nurników wtłaczanych w masę próbki sprężynami. W celu zwiększenia przylegania kauczuku do powierzchni rotora i statora powierzchnie te są ponacinane. Na dolnej części trzpienia osadzona jest przekładnia ślimakowa, połączona ze ślimakiem osadzonym na poziomym wale wprawianym w ruch za pomocą synchronicznego motoru poprzez koło zębate osadzone na wale motoru. Wał ślimaka może się swobodnie obracać oraz przesuwać w kierunku poziomym, jednak jego przesunięcia ograniczone są z jednej strony przez płaską sprężynę osadzoną w uchwycie. Poziome przesunięcia wału powodują odkształcenia sprężyny, które rejestruje mikrometr. Obie połowy statora połączone są z płytami, które można ogrzewać z pomocą pary lub prądu. Górna część komory połączonej z płytą jest ruchoma. Górna część statora podnosi się i opuszcza za pomocą podwójnej dźwigni. Rotor obraca się z szybkością dwóch obrotów na minutę, ciśnienie zaś wywierane przez nurniki wynosi od 30 do 60 kG/cm2. Pomiar prowadzi się w temperaturze 100°C. [patrz też: agilis cattus forum , agilis cattus forum słoneczne , agilis cattus forum szklane do kuchni ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum brama garażowa rolowana mój extradom