PODSTAWOWE POJECIA STATYKI CIECZY

PODSTAWOWE POJĘCIA STATYKI CIECZY 2. Napór hydrostatyczny Napór hydrostatyczny na poziomą ścianę płaską o polu F, położoną w głębokości z pod zwierciadłem cieczy o ciężarze właściwym { wynosi N=(zF Napór hydrostatyczny na ścianę płaską o dowolnym konturze nachyloną pod dowolnym kątem względem poziomu określa wzór w którym z, oznacza głębokość środka geometrycznego ściany pod zwierciadłem cieczy. Składowa pozioma naporu hydrostatycznego na ścianę zakrzywioną równa się naporowi na rzut tej ściany F na płaszczyznę prostopadłą do danego kierunku N h = r F z~ I Składowa pionowa naporu hydrostatycznego na dowolną powierzchnię zakrzywioną równa się ciężarowi ciekłej bryły, ograniczonej daną powierzchnią, tworzącymi pionowymi przechodzącymi przez kontur rozpatrywanej powierzchni i zwierciadłem cieczy 3. Wypór hydrostatyczny W=(wVw gdzie: {IV – ciężar właściwy cieczy, VIV – objętość cieczy wypartej przez ciało. [więcej w: panele elewacyjne, kolektory słoneczne, panele ogrodzeniowe ]

Prawa podobienstwa dynamicznego

Prawa podobieństwa dynamicznego 1. Siły występujące w zjawiskach hydrodynamicznych Na cząstkę cieczy rzeczywistej poruszającej się ze zmienną na ogół prędkością v. działają siły bezwładności, siła ciężkości oraz siły tarcia wewnętrznego. Siłę bezwładności określa wzór Newtona P=am gdzie: a – przyśpieszenie, m – masa cząstki. Siła tarcia wewnętrznego, określona elementarnym prawem tarcia Newtona Dwa podobne kinematyczni e przepływy będą do siebie podobne dynamicznie, gdy zostaną również spełnione warunki podobieństwa sił działających na odpowiadające sobie cząstki cieczy w obu przepływach. [więcej w: panele szklane do kuchni, panele fotowoltaiczne, panele ogrodzeniowe ]