OKRESLENIE, KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWALNOSCI POMP

OKREŚLENIE, KLASYFIKACJA I ZAKRES STOSOWALNOŚCI POMP Pod względem energetycznym pompy – jako maszyny bierne – stanowią niejako odwrócenie silników wodnych, przy czym pompom tłokowym odpowiadają silniki wodne tłokowe, a pompom wirowym – reakcyjne turbiny wodne . Układ złożony z przewodu ssawnego, pompy i przewodu tłocznego nazywamy układem pompowym lub instalacją pompową. Podstawowym elementarni układu pompowego umożliwiającymi jego działanie są: 1) rura ssawna Rs, 2) króciec ssawny (wlotowy) K. , przez który ciecz wpływa do wnętrza pompy, 3) kadłub (korpus) K, w którym znajdują się wszystkie elementy czynne; wywierające wpływ na przebieg zjawisk hydrodynamicznych przy przepływie cieczy przez pompę, 4) organ roboczy, przekazujący cieczy energię mechaniczną, pobieraną z obcego źródła za pośrednictwem wału; w pompach wyporowych jest nim: tłok T, nurnik N lub wirnik W, w pompach rotodynamicznych – wirnik W, 5) króciec tłoczny (wylotowy) Kt,. przez który woda wypływa z pompy, 6) rura tłoczna Rt. [hasła pokrewne: polmar tykocin, watek militarny, mój ekstra dom ]

Powiązane tematy z artykułem: mój ekstra dom polmar tykocin watek militarny