Materialy dodawane do kauczuku

Poszczególne rodzaje materiałów napełniających mogą być stosowane do pewnych celów tylko w określonych ilościach; przekroczenie ustalonych granic zawsze jest połączone z obniżeniem jakości wyrobów. W normalnych warunkach granic tych z reguły się nie przekracza, w okresach jednak głębokich wstrząsów gospodarczych na pierwsze miejsce wysuwają się inne względy, decydujące o stosowaniu napełniaczy. Przykładem tego jest ostatnia wojna, podczas której z braku kauczuku trzeba było stosować możliwie największe ilości dodatków. Należy jednak o tym pamiętać, że głównym celem przy sporządzaniu mieszanek jest obniżenie kosztów produkcji bez obniżenia jakości wyrobu. Materiały dodawane do kauczuku. Mastykacja czystego kauczuku jest dość długim i uciążliwym procesem. Jeśli jednak dodamy do kauczuku niewielką ilość plastyfiaktora, albo zmiękczacza, proces będzie przebiegał w znacznie krótszym czasie, przy czym można otrzymać kauczuk o dowolnym stopniu plastyczności, Gdyby następnie materiał taki poddać kalandrowaniu w celu otrzymania w postaci arkuszy, mogłyby wystąpić nowe trudności, np. materiał mógłby być zbyt sprężysty. Z tego powodu korzystne będzie dla procesu przerobu kauczuku, jeżeli doda się pewnych ilości regeneratu kauczukowego. [przypisy: agilis cattus , centrobud tarczyn , pressbeton ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus centrobud tarczyn pressbeton