Architektura i nowoczesne budownictwo – Aktualizacja: Foster + Partnerzy Propozycja Thames Hub porusza się do przodu

Foster i partnerzy Foster + Partners, Halcrow i Volterra, zespół stojący za propozycją Thames Hub, z zadowoleniem przyjęli wczoraj sprawozdania, że rząd będzie rozważał lotnisko w Tamizy przy rozpoczęciu konsultacji w celu przedyskutowania możliwości utrzymania brytyjskiego statusu centrum lotnictwa.
Wniosek, który obejmuje kompleksową strategię zarządzania środowiskiem, może być finansowany ze środków prywatnych i zbudowany w ciągu 16 lat.
Szacunki dotyczące kosztów kapitałowych obejmują: nowe 20 mld, 150 mln pasażerów portu lotniczego ujścia rzeki; 20 miliardów, cztery torowe linie orbitalne i grzbiet narzędzi; 6 miliardów przejść bariery i generowanie energii pływowej, które zasilą lotnisko ekologiczną energią; oraz dodatkowe 4 miliardy euro na poprawę infrastruktury.
W imieniu zespołu Norman Foster oświadczył: Cieszymy się z doniesień, że rząd rozważa sprawę portu lotniczego przy ujściach rzek i dodatkowej przepustowości portu lotniczego, którą może zapewnić, kiedy konsultuje w marcu kwestię możliwości utrzymania brytyjskiego lotnictwa.
status piasty jako część narodowej strategii lotniczej..
Kontynuuj czytanie, aby dowiedzieć się więcej o tej aktualizacji.
Jesteśmy zaangażowani we współpracę z rządem i innymi zainteresowanymi stronami z branży, aby wprowadzić połączenia transportowe, których Wielka Brytania potrzebuje, aby stymulować wzrost, tworzenie miejsc pracy i handel z resztą świata, w szczególności z gospodarkami wschodzącymi.
Jest to okazja, aby ponownie podkreślić rolę Wielkiej Brytanii jako globalnego centrum i międzynarodowej bramy.
Bariera Tamizy.
Foster i partnerzy Jesteśmy świadomi, że istnieje pewne zamieszanie między naszą wizją Thames Hub a propozycjami Shivering Sands Mayor of London, które stały się znane jako.
Boris.
Island ., kontynuuje Foster.
Burmistrz wyraził poparcie dla propozycji Thames Hub, podobnie jak Douglas Oakervee i Bridget Rosewell, którzy opracowali propozycje Boris Island i którzy są teraz częścią zespołu Thames Hub.
Wierzymy, że ekonomiczny przypadek Thames Hub jest przekonujący, ponieważ Wielka Brytania traci już na rozbudowę europejskich hubów.
Nasza propozycja kompleksowo uwzględnia infrastrukturę potrzebną do zmaksymalizowania zalet nowego lotniska.
The Thames Hub i proponowany nowy projekt portu lotniczego jest częścią szerszej brytyjskiej inicjatywy mającej na celu połączenie logistyki kolejowej, towarowej, lotniczej, wytwarzania i przesyłu energii, ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju regionalnego.
Przełoży większy ruch towarów na kolej i zmniejszy zatory na naszych systemach drogowych.
Uznając synergie między tymi różnymi aspektami, przynosi wiele korzyści i korzyści gospodarczych z ich integracji.
Poprzednie raporty dotyczące propozycji Thames Hub na Blogu: Foster + Partnerzy wybrani do portu lotniczego Thames Estuary Foster + partnerzy Prezentują propozycje do Thames Hub Aktualizacja: Foster + Partnerzy ujawniają zmiany w Thames Hub Propozycja aktualizacji: Foster + partnerzy Propozycja Thames Hub napotyka opór The Foster + Partnerzy i wizja Halcrow Thames Hub jest wspierana przez: znaną ekonomistkę Bridget Rosewell, prezes Volterra Consulting i założycielkę The Thames Estuary Research and Development Company (TESTRAD) Douglas Oakervee, były przewodniczący CrossRail, który kierował budową Hongkongu.
Nowy port lotniczy Chek Lap Kok na terenie zrekultywowanym, a także był członkiem założycielem Towarzystwa Badawczo-Rozwojowego The Thames Estuary (TESTRAD).
Odsyłacz: Foster + Partnerzy
[przypisy: ogniwo biecz, polmar tykocin, agilis cattus ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus ogniwo biecz polmar tykocin